Saevarsson

  • Iceland 1-1 Hungary

    Iceland 1-1 Hungary

    Bàn đá phản lưới nhà của Saevarsson giúpHungary giành lại một điểm, qua đó dẫn đầu bảng F với 4 điểm có được.
 
Lãnh đạo các bộ nêu 5 hạn chế lớn của TP HCM
Hạ tầng giao thông kém xa Hà Nội; ngập nước, sụt lún ngày càng nghiêm trọng... là quan điểm của các thứ trưởng trong buổi họp với lãnh đạo TP HCM.