Quốc hội

 
Học viên trốn trại cai nghiện: 'Bọn em chạy tán loạn vào rừng'
Khi những bức tường bị phá vỡ, hơn 500 học viên cai nghiện ma túy ở Đồng Nai bỏ chạy tán loạn vào rừng rồi ra quốc lộ. Do đói và mệt, một số người tự nguyện trở lại trung tâm.