Prospan

  • Trị ho bằng thảo dược

    Trị ho bằng thảo dược

    Tại những quốc gia có nền y học phát triển, các phương pháp trị ho từ thảo dược như lá thường xuân được ưu tiên sử dụng.
 
3 giải pháp ứng phó ngập ngắn hạn của TP HCM
Lắp đặt camera tại các tuyến đường có khả năng ngập cao; vận dụng công nghệ vào phân tích đánh giá chính xác lượng nước mưa... là những giải pháp TP HCM đưa ra nhằm ứng phó với ngập nước.