Pilotie

  • Vivavivu ưu đãi khách mua vé máy bay

    Vivavivu ưu đãi khách mua vé máy bay

    Thành viên của trang web Vivavivu sẽ được quy đổi điểm tích lũy thành vé máy bay, giảm giá trực tiếp trên vé hoặc đổi thành những món quà ý nghĩa.
 
Phương Nga gay gắt với luật sư về chứng cứ ghi âm
Khi luật sư của ông Mỹ công bố đoạn ghi âm, Phương Nga hỏi: "Tôi nhớ đó là buổi nói chuyện trong bệnh viện. Tôi không ghi âm. Vậy ai ghi âm ?".