Phương Mỹ Chi
 
 
Tại làng Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội), một loạt hồ điều hoà như Hồ B52, Hồ Đình, Hồ Đầm... bị ô nhiễm nặng, tảo xanh xâm chiếm khắp mặt hồ, cá chết bốc mùi tanh ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.