Phim Tết 2013
 
 
Bầu Kiên vẫn cho rằng mình vô tội, đề nghị xét xử trước những tội danh không liên quan đến ông Trần Xuân Giá, và từ chối mặc đồng phục của trại giam. Video: Việt Dũng.