phí khách sạn

  • Mua đồ ăn về khách sạn có bị tính phí không?

    Mua đồ ăn về khách sạn có bị tính phí không?

    Vợ chồng chúng tôi đi du lịch nhưng không ăn ở resort, khách sạn mà mua đồ ăn từ bên ngoài vào. Tôi muốn hỏi việc mua đồ ăn này vào có bị tính thêm phí dịch vụ dọn dẹp hay không? Xin cảm ơn.
 
Tuyến metro số 1 thiếu tiền, nhà thầu đòi ngừng thi công
Trong năm nay, tuyến số 1 của TP HCM cần hơn 5.400 tỷ đồng trong khi vốn trung ương bố trí về chỉ 2.100 tỷ - đủ trả nợ nhà thầu và tiền tạm ứng của thành phố cho năm trước.