Phạm Thanh Tân
 
 
Đường phố hoang toàn, nhiều dân thường cùng nhau dọn dẹp đống đổ nát từ các căn nhà là khung cảnh của thủ đô Berlin sau khi quân Đồng minh chiến thắng trước Đức Quốc xã ngày 9/4/1945.