Oregon State

 • Học bổng du học Mỹ từ INTO

  Học bổng du học Mỹ từ INTO

  Ngoài cung cấp các chương trình đào tạo trước đại học cho học sinh quốc tế tại Anh, tổ chức giáo dục INTO còn là cầu nối của học sinh với những trường đại học hàng đầu của Mỹ.
 • Học bổng 50% tại đại học Mỹ

  Học bổng 50% tại đại học Mỹ

  Trung tâm INTO là một phần của 4 trường đại học danh tiếng tại Mỹ gồm: Oregon State, South Florida, Colorado State, Marshall chịu trách nhiệm đào tạo các khóa Anh ngữ, năm thứ nhất đại học, dự bị đại học và dự bị thạc sĩ.
 • Học bổng 50% từ 4 trường đại học tại Mỹ

  Học bổng 50% từ 4 trường đại học tại Mỹ

  Trung tâm INTO là một phần của 4 trường đại học danh tiếng tại Mỹ gồm: Oregon State, South Florida, Colorado State, Marshall thông báo cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam.
 • Trung tâm INTO cấp học bổng 50% học phí tại Mỹ

  Trung tâm INTO cấp học bổng 50% học phí tại Mỹ

  3 trường tại Mỹ thuộc trung tâm INTO gồm Oregon State, South Florida, Colorado State thông báo tuyển sinh và cấp học bổng cho học sinh Việt Nam.
 
Trung đội nữ đặc nhiệm duy nhất của cảnh sát Việt Nam
Qua vòng tuyển trọn khắt khe, các cô gái 9x được rèn luyện khắc nghiệt để trở thành những "bông hoa thép" của Bộ Công an.