ong đốt 100 mũi không chết

  • Bị ong đốt trên 100 vết vẫn sống

    Bị ong đốt trên 100 vết vẫn sống

    Trong lúc tỉa nhánh cây, ông Nguyễn Văn Út ở xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, tỉnh Cần Thơ, làm động đến tổ ong mật rừng khiến chúng túa ra đuổi đánh.
 
Phí qua trạm Cai Lậy trước và sau quyết định của Bộ Giao thông
Giảm phí cho tất cả phương tiện qua trạm BOT Cai Lậy nhưng thời gian thu phí dự kiến từ 6 năm 5 tháng lên hơn 12 năm.