nuôi con
 
 
Thấy thời tiết nóng bức, nghĩ cảnh trước đây mình đưa con đi thi cũng như nhiều phụ huynh ở quê ra thủ đô bây giờ không dám uống nước vì sợ đắt đỏ, bà Nguyễn Thị Bích làm nghề đồng nát đã nấu nước trà, vối, quả la hán… phục vụ sĩ tử, người nhà.