Nội soi dạ dày qua đường mũi

  • Nội soi dạ dày qua đường mũi

    Nội soi dạ dày qua đường mũi

    Phương pháp nội soi dạ dày qua đường mũi mất 15 phút thực hiện, không đau, không buồn nôn, độ chính xác cao, phát hiện sớm các tổn thương ác tính liên quan đến ung thư.