Nội chiến Libya và cuộc can thiệp quân sự của nước ngoài
 
 
Danh ca tâm sự về cuộc sống vợ chồng ở Mỹ trong buổi họp báo sáng 31/7 tại Hà Nội.