Nội chiến Libya và cuộc can thiệp quân sự của nước ngoài
 
 
Hình ảnh quay từ trực thăng cho thấy phà Sewol nghiêng sang một bên rồi chìm dần, xung quanh đầy hàng hóa, mảnh đồ đạc.