Nội chiến Libya và cuộc can thiệp quân sự của nước ngoài
 
 
Siêu sao của Barcelona xử lý gần như hoàn hảo trong các tình huống rê dắt hoặc kiến tạo, dứt điểm....