những con số ấn tượng

  • Vòng 17 V-League - 6 trận không thẻ đỏ

    Vòng 17 V-League - 6 trận không thẻ đỏ

    50.500 là tổng số khán giải tới sân; 20 là tổng số bàn thắng và điều đặc biệt của 6 trận đấu vòng này trọng tài đã không phải rút ra chiếc thẻ đỏ nào.
 
Phí qua trạm Cai Lậy trước và sau quyết định của Bộ Giao thông
Giảm phí cho tất cả phương tiện qua trạm BOT Cai Lậy nhưng thời gian thu phí dự kiến từ 6 năm 5 tháng lên hơn 12 năm.