Những bài văn bất hủ của học trò
 
Sư thầy cứu cả chục con khỉ khỏi tay thợ săn  
Nghe ở đâu có người săn bắn được khỉ sư thầy Diệu Mơ (Hải Dương) lại tìm cách mua về cứu chữa vết thương, chăm nuôi. Gần 20 năm qua, "gia đình khỉ" của thầy đã có cả chục thành viên.