Nho Trung Quốc

 
Hàng trăm người tất bật hoàn thành đường hoa Nguyễn Huệ
Khoảng 200-300 công nhân đang làm việc liên tục trong nhiều ngày để sớm hoàn thành đường hoa trước ngày khánh thành vào 28 Tết.