nha sĩ nhí

  • 1.000 em nhỏ tập làm nha sĩ

    1.000 em nhỏ tập làm nha sĩ

    Cuộc thi tìm kiếm nha sĩ nhí dành cho lứa tuổi tiểu học giúp các em nắm bắt phương pháp chăm sóc răng miệng hữu ích.
 
Tuyến metro số 1 thiếu tiền, nhà thầu đòi ngừng thi công
Trong năm nay, tuyến số 1 của TP HCM cần hơn 5.400 tỷ đồng trong khi vốn trung ương bố trí về chỉ 2.100 tỷ - đủ trả nợ nhà thầu và tiền tạm ứng của thành phố cho năm trước.