Nguyên Trưởng Khoa A9 Viện Y Học Cổ Truyền Quân đội