Nguyễn Phú Trọng

 
Mật vụ làm gì để bảo vệ ông Obama ở Tân Sơn Nhất  
Trước khi Tổng thống Mỹ xuất hiện ở sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM, công tác an ninh đã được siết chặt hoàn toàn. Nhất cử nhất động của mọi người được mật vụ giám sát chặt chẽ.