người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ
 
 
Hình ảnh Cựu đại sứ du lịch Việt Nam tới Liên hoan phim Cannes được một kênh truyền thông quốc tế ghi lại.