người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ
 
 
Dòng chảy dân ca thấm đượm trong tâm hồn nhạc sĩ An Thuyên để ông cho ra đời những nhạc phẩm ngọt ngào như: "Ca dao em và tôi", "Neo đậu bến quê", "Hà Tĩnh mình thương", "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác"...