Người Bohemian

  • Zdenek Zeman: Người Bohemian giữa lòng Serie A

    Zdenek Zeman: Người Bohemian giữa lòng Serie A  

    Người Bohemian nổi tiếng tự do, không nhà và ngập tràn khát vọng. Họ khinh rẻ những khuôn sáo cũ mèm và tự vạch ra con đường riêng. Trong dòng chảy bốn mươi năm qua của Serie A, có một người như thế: Zdeněk Zeman.
 
Những tình tiết lần đầu xuất hiện trong vụ án Phương Nga
Nga xác nhận bản có "hợp đồng tình ái", cô 17 lần xuất ngoại cùng ông Mỹ; nhân chứng lần đầu xuất hiện và phản cung... là những tình tiết mới của vụ án.