Ngọc Hân
 
 
Quất Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) thời gian vừa rồi chết rất nhiều. Theo nhiều người trồng quất, nguyên nhân chính có thể do mưa gây thối rễ. Những hộ thiệt hại nặng ước tính có thể hàng trăm triệu đồng.