Ngoại hạng Anh

 
Giao thông TP HCM và Hà Nội khác nhau những gì?
TP HCM có nhiều ôtô, xe máy; tốc độ tăng trưởng phương tiện nhanh hơn Hà Nội. Năm 2016, thủ đô ghi nhận số vụ kẹt xe nhiều hơn nhưng con số này chưa phản ánh đúng bản chất do Sài Gòn xét theo tiêu chí "đứng yên tại chỗ trên 30 phút".