Nam Phương Hoàng Hậu

  • Bên trong cung Nam Phương hoàng hậu

    Bên trong cung Nam Phương hoàng hậu

    Hoàn thành năm 1934, cung Nam Phương hoàng hậu là công trình kiến trúc nổi bật trên ngọn đồi, từ đây người ta có thể ngắm được toàn cảnh Đà Lạt.