Năm Cam
 
 
Những mảnh vỡ máy bay rơi xuống một vùng rộng lớn, sau khi chiếc F-16 va chạm với máy bay dân sự Cessna nhỏ hơn trên bầu trời bang Nam Carolina.