Mong ước đoàn viên

  • Mong ước đoàn viên của trẻ mồ côi

    Mong ước đoàn viên của trẻ mồ côi

    Trở về nhà là mong ước của 48 trẻ mồ côi tại Trung tâm Hoa Mai (Đà Nẵng), song ký ức tuổi thơ về cha mẹ chỉ là những kỷ niệm mơ hồ với các em.
 
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: 'Quân đội sẽ không làm kinh tế nữa'
Thượng tướng Lê Chiêm chia sẻ, đất quốc phòng tại TP HCM rất lớn, sắp tới Bộ sẽ thanh tra, phần nào không cần sẽ giao lại TP.