Môi trường làm việc tốt

  • Bí quyết giữ chân người tài

    Bí quyết giữ chân người tài

    Yếu tố gắn kết nhân viên với doanh nghiệp không chỉ có lương, mà còn phụ thuộc lớn vào môi trường làm việc có để người lao động tự do thể hiện quan điểm cá nhân, trao đổi bình đẳng với cấp trên...
 
Phương Nga gay gắt với luật sư về chứng cứ ghi âm
Khi luật sư của ông Mỹ công bố đoạn ghi âm, Phương Nga hỏi: "Tôi nhớ đó là buổi nói chuyện trong bệnh viện. Tôi không ghi âm. Vậy ai ghi âm ?".