mổ sẹo dính

  • Ca mổ sẹo dính dài hơn 10cm do bỏng nặng

    Ca mổ sẹo dính dài hơn 10cm do bỏng nặng

    Vết sẹo dính cằm và ngực khiến mí mắt dưới của bệnh nhi Hầu Văn Sùng (13 tuổi) bị kéo xuống, miệng lệch, đầu vẹo sang một bên, ăn uống và nói chuyện khó khăn.
 
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: 'Quân đội sẽ không làm kinh tế nữa'
Thượng tướng Lê Chiêm chia sẻ, đất quốc phòng tại TP HCM rất lớn, sắp tới Bộ sẽ thanh tra, phần nào không cần sẽ giao lại TP.