Mitsubishi Attrage CVT 2016

  • 550-600 triệu nên mua xe Mitsubishi Attrage?

    550-600 triệu nên mua xe Mitsubishi Attrage?

    Qua cân nhắc giữa diện tích sân để xe, các tính năng kỹ thuật, giá, phụ kiện cao cấp đi kèm tôi thấy Mitsubishi Attrage CVT 2016 là phù hợp. (Minh Tuấn)
 
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: 'Quân đội sẽ không làm kinh tế nữa'
Thượng tướng Lê Chiêm chia sẻ, đất quốc phòng tại TP HCM rất lớn, sắp tới Bộ sẽ thanh tra, phần nào không cần sẽ giao lại TP.