Mitsubishi Attrage CVT 2016

  • 550-600 triệu nên mua xe Mitsubishi Attrage?

    550-600 triệu nên mua xe Mitsubishi Attrage?

    Qua cân nhắc giữa diện tích sân để xe, các tính năng kỹ thuật, giá, phụ kiện cao cấp đi kèm tôi thấy Mitsubishi Attrage CVT 2016 là phù hợp. (Minh Tuấn)
 
Bộ Giao thông trình phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất
Theo phương án Bộ Giao thông trình Chính phủ, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn giữ nguyên hệ thống đường cất hạ cánh hiện nay và sẽ bổ 
sung một số đường lăn...