máy ép cọc

  • Nam công nhân bị máy ép cọc đè chết

    Nam công nhân bị máy ép cọc đè chết

    Anh Tuấn đang đứng trên cọc bê tông rút chốt để máy ép chuyển sang vị trí mới thì máy bỗng vận hành trở lại, ép nam công nhân vào giữa cọc bê tông.
 
Cụ ông Sài Gòn 80 tuổi bổ củi, xách nước như thanh niên
Tuổi đã cao nhưng ông Lê Văn Nô vẫn hàng ngày chặt củi, xách nước và bí quyết khỏe mạnh của ông là vô tư, không tính toán.