máy bay

 
Thanh tra giao thông bám capô xe khách ở Hà Nội  
Chiếc xe khách không chấp hành hiệu lệnh dừng, tiếp tục chạy mang theo một thanh tra giao thông trên capô. Sự việc xảy ra ở phố Kim Đồng (Hoàng Mai, Hà Nội) sáng 4/5.