mâu thuẫn với em chồng

  • Em chồng làm tình cảm gia đình tôi xuống dốc

    Em chồng làm tình cảm gia đình tôi xuống dốc

    Tôi rất cố gắng để hòa hợp mà không được. Trước mặt mọi người cô ấy luôn tỏ ra chả có chuyện gì, rằng không bao giờ để ý mấy chuyện vặt vãnh nhưng thực ra sau lưng giở đủ chiêu trò.
 
Cụ ông Sài Gòn 80 tuổi bổ củi, xách nước như thanh niên
Tuổi đã cao nhưng ông Lê Văn Nô vẫn hàng ngày chặt củi, xách nước và bí quyết khỏe mạnh của ông là vô tư, không tính toán.