Maturana

  • Thành bại của các HLV Nam Mỹ ở châu Âu

    Thành bại của các HLV Nam Mỹ ở châu Âu

    Tân HLV Barca Gerardo 'Tata' Martino có thể được lưu danh sử sách nếu thành công như Simeone, Bielsa, hoặc bị lãng quên như số đông đồng nghiệp Nam Mỹ hành nghề ở châu Âu trong khoảng 20 năm qua.
 
Phí qua trạm Cai Lậy trước và sau quyết định của Bộ Giao thông
Giảm phí cho tất cả phương tiện qua trạm BOT Cai Lậy nhưng thời gian thu phí dự kiến từ 6 năm 5 tháng lên hơn 12 năm.