mải chơi
  • Sương và Xương
    Tối thứ 7 bố đưa Tường Vy, 2 tuổi rưỡi, đi công viên chơi, Tường Vy mải chơi chẳng muốn về.
 
 
Trong phần trình bày khá dài khiến tòa phải nhiều lần nhắc nhở nói ngắn gọn, bị cáo Dương Chí Dũng xin tòa để mình sống chờ ngày sự thật được làm sáng tỏ, và cam kết vận động gia đình bán mọi thứ để đền bù thiệt hại.