MAD

 
'Cầu vĩnh biệt' ở Quảng Nam khiến hơn 20 người bỏ mạng
Máng dẫn nước bắc qua sông Tam Kỳ (Quảng Nam) đưa vào sử dụng hơn 30 năm, có trên 20 người bỏ mạng khi đi qua đây.