mạch vành

  • Thủ phạm gây nhồi máu cơ tim

    Thủ phạm gây nhồi máu cơ tim

    Bệnh mạch vành phổ biến trong nhóm các bệnh về tim mạch dẫn đến nhồi máu cơ tim, do tuổi tác, giới tính, gen và đặc biệt là lối sống.