Mã Xuân Cường

 
Cây đổ trúng người đi đường  
Rạng sáng 28/7, khi nhiều xe máy đang chạy trên phố chùa Bộc (Hà Nội), bất ngờ cây phượng lớn đổ xuống đè trúng 3 xe máy. Người đi đường vội vàng nâng cây để cứu người bị nạn.