Lý Vọng Tri

 
Đồ đạc bị xáo trộn trong biệt thự có hai mẹ con chết
Cửa phòng biệt thự có hai mẹ con chết ở Mỹ Tho (Tiền Giang) hôm qua bị cạy phá, đồ đạc bị lục tung, đập vỡ, con dao bếp cùng điện thoại đã mất...