Luxemburgo

  • Thành bại của các HLV Nam Mỹ ở châu Âu

    Thành bại của các HLV Nam Mỹ ở châu Âu

    Tân HLV Barca Gerardo 'Tata' Martino có thể được lưu danh sử sách nếu thành công như Simeone, Bielsa, hoặc bị lãng quên như số đông đồng nghiệp Nam Mỹ hành nghề ở châu Âu trong khoảng 20 năm qua.
 
Kiếm lời hàng trăm tỷ mỗi năm từ buôn lậu xăng dầu trên biển
Giá xăng dầu lậu ngoài biển rẻ hơn 6.000 - 10.000 đồng so với đất liền nên mỗi chuyến hàng, Phong kiếm lời 24 tỷ đồng.