Lương Trọng M

  • Tặng sách 'Cờ Vua'

    Tặng sách 'Cờ Vua'

    Cuốn sách không chỉ là những kiến thức, mà còn là một bộ phim về làng cờ thế giới. Đặc biệt, trường phái cờ Việt đã được thể hiện rất rõ qua những ván cờ của các kỳ thủ nhí Việt Nam tại giải đấu cấp quốc gia và quốc tế.
 
Kiếm lời hàng trăm tỷ mỗi năm từ buôn lậu xăng dầu trên biển
Giá xăng dầu lậu ngoài biển rẻ hơn 6.000 - 10.000 đồng so với đất liền nên mỗi chuyến hàng, Phong kiếm lời 24 tỷ đồng.