lương hữu

  • Việt Nam già trước khi giàu

    Việt Nam già trước khi giàu

    Tại phiên thảo luận về kinh tế-xã hội trên nghị trường ngày 9/6, cụm từ quen thuộc "già trước khi giàu" lại được nhắc tới.
 
Cụ ông Sài Gòn 80 tuổi bổ củi, xách nước như thanh niên
Tuổi đã cao nhưng ông Lê Văn Nô vẫn hàng ngày chặt củi, xách nước và bí quyết khỏe mạnh của ông là vô tư, không tính toán.