Lũ lụt lịch sử ở Thái Lan năm 2011
 
 
Dòng chảy dân ca thấm đượm trong tâm hồn nhạc sĩ An Thuyên để ông cho ra đời những nhạc phẩm ngọt ngào như: "Ca dao em và tôi", "Neo đậu bến quê", "Hà Tĩnh mình thương", "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác"...