Liệu có còn nhiều người nhớ về Chanchu?

  • Sinh mạng của ngư dân

    Đúng dịp 10 năm bão Chanchu, tôi gặp lại trưởng ban phòng chống lụt bão Trung ương khi đó, người đã trực tiếp chỉ đạo việc khắc phục hậu quả của bão Chanchu, ông Lê Huy Ngọ.