liệt sỹ siêu thoát ở Khe Sanh

  • 5.000 người tham gia lễ cầu siêu ở Quảng Trị

    5.000 người tham gia lễ cầu siêu ở Quảng Trị

    Gần 5.000 người, gồm phật tử và cựu chiến binh, cùng nhau thực hiện lễ Pháp hội hộ quốc tiêu tai và cầu siêu tại khu văn hóa tâm linh thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.
 
Kiếm lời hàng trăm tỷ mỗi năm từ buôn lậu xăng dầu trên biển
Giá xăng dầu lậu ngoài biển rẻ hơn 6.000 - 10.000 đồng so với đất liền nên mỗi chuyến hàng, Phong kiếm lời 24 tỷ đồng.