lên hương

  • Trà sạch được sản xuất thế nào

    Trà sạch được sản xuất thế nào

    Từ 100kg lá trà tươi, qua nhiều công đoạn kiểm tra, chế biến kỹ lưỡng, nhà sản xuất chỉ thu lại khoảng 50% so với sản lượng ban đầu.