Lâm Thanh Hà

 
Những pha quật ngã trộm, cướp  
'Song phi' vào tên trộm, giữ chặt tài sản khiến cướp ngã nhào... là những vụ việc xảy ra thời gian gần đây.