Kim Kadarshian

 
Phố Nguyễn Huệ được lắp loạt thùng rác thông minh
30 chiếc thùng rác đầu tiên trong số 100 thùng có khả năng phân loại rác vô cơ, hữu cơ, lọc nước để nuôi cây trồng giúp tăng vẻ mỹ quan được đặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.