kiểu đàn ông không nên lấy làm chồng

 
Trung tâm Sài Gòn rối loạn vì nhiều tuyến đường đổi lộ trình
Đường Lê Lai, Ký Con, Phạm Ngũ Lão... được điều chỉnh giao thông để làm ga ngầm metro khiến người đi đường lúng túng, giao thông rối loạn.