khủng bố
 
 
Trước ống kính máy quay truyền hình, một trong những người đầu tiên sở hữu iPhone 6 đã làm rơi thiết bị xuống sàn bê tông khi vội vàng lấy máy ra khỏi hộp.