khai quật mộ

  • Thời Hùng Vương đã có vải vóc dệt từ sợi chưa?

    Thời Hùng Vương đã có vải vóc dệt từ sợi chưa?

    Giới khoa học khai quật các mộ tán thời Đông Sơn cách đây hơn 3.000 năm và họ phát hiện trong mộ đã có vải vóc được dệt từ các loại sợi, nhưng tại sao trong ngày Giỗ Tổ trang phục lại là "Cởi trần đóng khố, đầu gắn lông chim"? 
 
Kiếm lời hàng trăm tỷ mỗi năm từ buôn lậu xăng dầu trên biển
Giá xăng dầu lậu ngoài biển rẻ hơn 6.000 - 10.000 đồng so với đất liền nên mỗi chuyến hàng, Phong kiếm lời 24 tỷ đồng.